« Tillbaka till evenemang

Biologisk mångfald och samhällsutveckling – nya vägar framåt?

Börjar
oktober 17, 2018
Category:
Plats
Naturhistoriska riksmuseet
Adress:
Google kartor
Stockholm

Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras.

Under våren 2018 presenterar IPBES (The Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) – den internationella plattformen för biologisk mångfald fem stora rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt för samhällsutvecklingen.

Vad betyder IPBES-rapporten för Europa, för det fortsatta arbetet med biologisk mångfald i Sverige? Detta tas upp i Mångfaldskonferensen 2018 som äger rum den 17 oktober, i ett samarrangemang mellan Centrum för biologisk mångfald, Naturvårdsverket, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Naturhistoriska Riksmuseet.

 

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av och arbetar med samhällsutveckling och miljö- och naturvård, och som vill vara med och utveckla och diskutera lösningar för att bättre nå våra miljömål.

 

17 oktober på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Information uppdateras kontinuerligt på www.slu.se/mk18

Till Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten – inbjudan →

iCal Import + Google Calendar