Bai Bang i Vietnam – vikten av att bygga upp en lokal marknad för bönderna

6 nov 2013

Syftet med rapporten var att beskriva a) vad i utvecklingen i Bai bang som lett till att få konflikter har uppstått samt b) att diskutera vilka framtida utmaningar som finns för att ett framgångsrikt brukandesystem ska kunna bibehållas. Projektarbetet är skrivet av studenter från Skogsindustriell ekonomi i Uppsala.

 

Bai Bang_Nordgren_Magnusson_Grans 131029