IUFRO World Congress 2024 in Stockholm

20 okt 2016

Stockholm was chosen to  host the IUFRO World Congress 2024

Mega trends

23 jun 2011

In collaboration with the Rights and Resources Initiative (RRI), the Secretariat for International Forest...

Internationella karriärvägar

13 sep 2010

Projektet genomförs i samarbete med svenska aktörer och finska Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands...

Etiketter