Internationella karriärvägar

Av

13 sep 2010

Projektet genomförs i samarbete med svenska aktörer och finska Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Forsmästareförbund, Helsingfors universitet och University of Eastern Finland. Nästa aktivitet går av stapeln den 4 maj i Helsingfors då  utbildningsfrågorna ligger i fokus.  Projektet är en uppföljning på det tidigare arbetat med kompetensutvecklingsfrågor under ledning av Kommittén för Internationella Skogsfrågor på KSLA, se resursbasutvecklingsdokument nedan.

Jan Heino, tidigare chef för FAO Forestry department, har tagit initiativ till ett samarbete med den svenska skogsektorn i syfte att skapa en utvecklande diskussion om framtiden för branschen. Kompetensutveckling är nödvändig för att kunna konkurrera och få ut fler nordiska akademiker på den internationella arenan.

Ett första steg i samarbetet var ett seminharium på KSLA med titeln internationella karriärsvägar. Seminariet lockade 75 personer och seminariet kunde även följas på webben. Moderatorer var akademiens sekreterare Åke Barklund och professor Olavi Luukkanen från Helsingfors universitet. Diskussionerna kretsade kring hur svenskt och finländskt skogskunnande bättre kan spridas och hur vi kan bli mera synliga på internationella arenor.

Syftet med seminariet var att beskriva dagens situation, presentera individuella karriärvägar och inte minst att identifiera gemensamma mål för att utveckla företagskulturen i Sverige och Finland. En mycket kompetent grupp av föredragshållare (Heikki Rissanen, Senior Vice President på StoraEnso, Birgitta Boström, produktchef, SCA Timber  m.m.) och en erfaren panel presenterade sin syn på utvecklingen och framtiden (Kerstin Jonsson Cisse, skoglig policyspecialist på Sida, Björn Hägglund, Skog Dr, m.m.). Moderatorer var akademiens sekreterare Åke Barklund och Professor Olavi Luukkanen.

Klicka här så kan ni hämta hem program, karriärbeskrivingar från karriärpotpurriet, presentationerna samt Jan Heinos sammanfattning.