IUFRO 2024 – den nordiska och baltiska ansökan har nått final

21 dec 2017

Site visit den 28 februari och final i Oregon i september

IUFROs (International Union of Forest Research Organizations) världskongress är en mötesplats för akademi, myndigheter, NGOs och näringsliv med 3000-5000 deltagare. Internationella företag och delegationer deltar från hela världen.

Short list

Utifrån IUFROs kriterier för utvärdering av ansökningarna till IUFROs världskongress har Stockholm, Moskva och Paris blivit uttagna till en s.k. short list. Därmed står det klart att någon av dessa tre städer kommer att stå som värd för IUFROs världskongress 2024.

Final i Oregon

Delegationer för de tre värdstäderna som nått finalen kommer att presentera ansökningarna för  IUFROs styrelse i Oregon 10-11 september 2018. Notera datumet för då tas även IUFROs styrelse beslut om vilken värdstad de rekommenderar till IUFROs International Council att stå som värd för IUFROs världskongress 2024. En nordisk delegation med SLU i spetsen kommer att närvara i Oregon.

Site visit 28 febr

Innan dess kommer IUFRO med en delegation från Wien till Stockholm den 28 februari för att på plats utvärdera den nordiska ansökan med SLU som värd. Fokus ligger på organisation, finansiering, exkursioner och kongresslokaler. Intressenter från den skogliga sektorn deltar under besöken på Stadshuset, KSLA, Älvsjö gård och Stockholmsmässan.

More information

SIFI Project: IUFRO 2024

Stockholm – IUFRO World Congress 2024