Living Planet report 2018

1 nov 2018

Mängden vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år!

WWFs Living Planet Report 2018 som granskar tillståndet på planeten och visar att bestånden av ryggradsdjur har minskat med 60 procent sedan 1970. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar två tredjedelar av världens bestånd av reptiler, fiskar, fåglar, kräldjur och däggdjur att vara borta till 2020.

WWF Summary

 

Living planet report 2018