Alla vill ha rättvist trä!

Intressenter från såväl ideella organisationer som näringsliv fanns samlade när resultaten från projektet ”Rättvist trä” redovisades.

För att skogscertifiering i framtiden ska utvecklas till ett effektivt medel i kampen mot fattigdom och avskogning i Syd krävs ytterligare utveckling. Ett pilotprojekt har sjösatts som innebär att en ny ”dubbel”-certifiering tagits fram enligt FSC och Fairtrade. Idag är tre sågverk i Sydamerika certifierade enligt denna standard. I Sverige har golvtillverkaren Kährs tagit fram golv från ett av dessa sågverk, Curacautin i Chile.

Frågan om efterfrågan

De två grundläggande frågorna för projektet var huruvida denna typ av certifiering har en positiv effekt för människorna och skogarna i Syd samt om det finns en tillräcklig efterfrågan på marknaden för denna typ av varor.

Jägmästarstudenter engagerar sig

Tillräckliga bevis finns i dag för att den första frågan ska anses positivt besvarad. För att söka svaret på den andra frågan har tre jägmästarstudenter från SLU engagerats. Simon Ek skrev sitt examensarbete om hur byggvaruhandlare och deras kunder ställer sig till FSC-Fairtrade certifierade varor. Linnéa Kvick och Anna Thorning undersökte i sin kandidatuppsats privata kunders preferenser för denna typ av vara. En tredje undersökning utfördes av Sense group och SSC Forestry som genomförde intervjuer med köpare och tillverkare av synligt trä.

Berättelsen ska sälja certifieringen

Resultaten av undersökningarna redovisades på ett seminarium i Stockholm i början av juni. Ett antal intressenter både från den ideella sektorn och näringslivet samlades för att utvärdera projektet. Slutsatsen var ett enigt JA! för FSC-Fairtrade certifierade trävaror på den svenska marknaden. Alla tre undersökningar visade att det finns en latent efterfrågan för certifierade trävaror och det finns ett attraktivt mervärde i den berättelse som certifieringen innebär. Problemet i dagsläget är att information och kommunikation brister.

Text: SSC Forestry/Sense group, redigerad av Emma Berglund

Foto: Montage av Emma Berglund