Återbesök i Bai Bang

Privatisering av statliga företag skapar osäkerhet för skogssektorn i Vietnam

 

Ulf Lennerthson beskriver här sitt återbesök i Vietnam 30 år efter det att han arbetade inom skogsplanteringsprojekten i Bai Bang. Reformprocessen som inleddes 1986 medförde en framgångsrik markreform. Regeringen har nu tagit beslut att även privatisera statliga företag. Frågan är hur skogssektorn påverkas?

 

Jag ville göra ännu ett återbesök till Bai Bang och träffa vännen Hong med familj som jag lärde känna under min tid som planteringsrådgivare, åren 1986-89. Hong var då tolk på skogs- och planteringsprojektet, idag är han direktör för Vinapaco Service Enterprise, en betydande man med ansvar för säkerhet, personalavdelning, Bai Bang Paper Hotel, förskola, sjukvård och Kultur Center. Det innefattar ansvar för en personalstyrka på 167 personer.

 

Privatisering av statligt ägda företag

I våra samtal uppehåller vi oss mest vid regeringens beslut för ett år sedan, efter förhandlingar med Världsbanken, om privatisering, eller Equitisation som den vietnamesisk/engelska termen lyder, av statligt ägda företag. Ett regeringsbeslut som nu gäller också för Vinapaco.

 

Skog på tidigare kala kullar

Fabriken går bra, 100.000 ton papper, men en planerad utbyggnad av massaproduktionen till 250.000 ton har ännu inte förverkligats. Kanske i samband med en privatisering? Virke finns inom området, skog på alla tidigare kala kullar, markreformen har varit framgångsrik. Den privata skogen sköts t.o.m. bättre än den av Vinapaco statligt ägda! Men, hur skall det gå med personalen om det blir nedskärningar? Och så finns ett lik i lasten, ett nedlagt pappersbruk i Syd med stora skulder. Equitiseringen av Vinapaco är ställd på framtiden till dess att detta problem funnit sin lösning.

 

Ett forskningscenter för flitiga händer

VN 2016 26 May-6 June 220Det jag funderar mest över är vad som händer med projektets skogsforskningscenter i Phu Ninh. Forest Research Center (FRC) är en central och viktig del av Vinapaco och har blivit till ett av landets ledande forskningscenter! Här skapas och tar sin början, den nya skogen, i form av groddplantor, laboratoriemässigt framställda genom vävnadskulturteknik, under sakkunnig ledning och av flitiga händer! Eucalyptus urophylla och Acacia mangium är fortfarande det som gäller!

 

En fråga som gnager

Vad händer med FRC (Forest Research Center) i samband med privatiseringen – ”equitisation”?

Samtidigt finns säkert åtskilligt att styra upp på både nationell och provinsiell nivå. Optimal plantproduktion och distribution av de dyrbart framställda groddplantorna.  Förutom vidare art- och skogträdsförädling. Det finns säkert anledning, att närmare och sakkunnigt studera verksamheten vid FRC och både vetenskapligt och praktiskt följa denna för skogsbruket i VN så viktiga skogsforskning och plantproduktion.

 

Återbeskogningen i Lao Cai

Jag får även tillfälle att göra en resa upp till Kinesiska gränsen, till Lao Cai.

Reser då genom det som förr kallades RMA, fabrikens fångstområde, som vi en gång strävade efter att återbeskoga. Det har gett resultat. Doi moi, den ekonomiska reformprocessen som inleddes 1986, gav utrymme för en markreform då kooperativen upplöstes. Uppenbarligen har man lyckats fördela marken på ett sådant sätt att det inte uppstått sociala problem! Dessutom är skogen minst lika bra skött om inte bättre än den statliga, enligt Hong. Och han bör ju veta som är både direktör och skogsägare.

 

The Scandinavian management model

Resan till Vietnam inleddes med ett seminarium i Hanoi den 2 juni, gemensamt genomfört av Svenska Ambassaden och Ho Chi Minh Akademin. Sveriges och Olof Palmes politiska betydelse under kriget var ett centralt tema på seminariet, med Bai Bang och de båda sjukhusprojekten, Barnsjukhuset samt sjukhuset i Uong Bi, som konkreta exempel.

The Scandinavian management model och det svenska stödet till den vietnamesiska reformen Doi moi, var huvudtema under seminariet liksom betydelsen för den interna vietnamesiska diskussionen om hur planekonomin kunde reformeras.

 

Idag ett medelinkomstland

Seminariet tog även upp ämnet hur Sverige och Vietnam, nu ett medelinkomstland, kan utveckla samarbetet med inriktning mot fördjupade reformer, mänskliga rättigheter och kommersiella relationer.

 

 

Författare och bilder: Ulf Lennerthson (lennerthson.ulf@telia.com), Falun

Editor: Fredrik Ingemarson, SIFI 

 

Se även tankesmedjans tidigare Vietnam-projekt: Erfarenheter från Vietnam