Bai Bang hjälpte miljoner fattiga

Artikel i DN av Ewa Stenberg

Det nu avvecklade svenska miljardbiståndet till Vietnam, däribland till hårt kritiserade projektet Bai Bang, var en framgång som lyfte miljontals människor ur fattigdom. Det visar den största utvärderingen av Sidas bistånd som någonsin gjorts, och som DN tagit del av.

Sidas studie om biståndets effekter

I dag publicerar Sida den mest genomgripande studien någonsin om biståndets effekter. En australisk konsultfirma har gått igenom det svenska biståndet till tre länder under 53, 38 respektive 45 år. Länderna är Sri Lanka, Laos och Vietnam. Studien jämför ekonomiska data och granskar enskilda projekt.

Den visar att svenskt bistånd spelat en stor roll i Vietnam. Även om konsulterna inte vetenskapligt kan belägga alla resultat så drar de slutsatsen att Sverige tillsammans med regeringen i Vietnam lyckats lyfta många miljoner vietnameser ur fattigdom och förbättrat folkhälsan och utbildningsnivån.

Pappersbruket Bai Bang

Pappersbruket Bai Bang, som i den svenska debatten på 1980- och början av 1990-talet fick symbolisera misslyckade storskaliga biståndsprojekt till diktaturer, lyfts fram som mycket positivt. Inte nog med att det levererat papper till befolkningen och gett Vietnam exportinkomster, det fungerade också som en mjuk ingång till kapitalismen för landet, enligt utvärderingen.

Sveriges stöd till ekonomiska reformer 1989–1991 hade också stor betydelse. De resulterade bland annat i nya lagar om konkurrens och företagskonkurser samt civilrättsliga domstolar. Också det svenska stödet till demokratisering visade goda resultat, enligt utvärderingen.

Viktiga erfarenheter från Laos och Sri Lanka

Laos var inte lika framgångsrikt för biståndsmyndigheten Sida, även om hjälpen med att bygga broar och annan infrastruktur på 1970-talet minskade fattigdomen. Men delar av biståndet hanterades inte effektivt. I Sri Lanka är resultaten ännu sämre.

– Vi kan lära oss mycket av dessa erfarenheter från Sri Lanka. Biståndet började bra, men Sverige kunde inte anpassa sig till att landet kom in i en konflikt. Vi tappade förståelse och flexibilitet. I dag går en stor del av vårt bistånd till länder i konflikt eller till länder som återhämtar sig från en konflikt. Ett av de största mottagarländerna är numera Afghanistan. Den här utvärderingen visar hur viktigt det är att vi har en analys av konflikten i landet och en strategi för hur vi ska hantera den, vilket vi har i dag, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Hennes myndighet har tidigare kritiserats av Statskontoret för att inte genomföra några långsiktiga utvärderingar, och hon är glad att nu för första gången hålla en i sin hand.

Långsiktighet avgörande

– Den viktigaste slutsatsen av detta är att det lönar sig att vara långsiktig. Det tar tid att åstadkomma en förändring. Studien visar också att långsiktighet gör det möjligt att framgångsrikt driva frågor i motvind, som till exempel jämställdhet, korruption och mänskliga rättigheter, säger hon.

Charlotte Petri Gornitzka vill inte svara på frågan om hon anser att det var rätt att avbryta det, enligt studien, framgångsrika biståndet till Vietnam.

– Det var ett politiskt beslut, svarar hon.

Ett av Sveriges största biståndsprojekt

Bai Bang var ett av Sveriges genom tiderna största biståndsprojekt. Mellan 1974 och 1990 investerade Sverige mer än två miljarder kronor i en massa- och pappersfabrik i Vietnam och ett skogsbolag för plantering och avverkning. Projektet kompletterades med en hamnläggning, pråmar för virkestransporter, en yrkesskola och ett bostadsområde för anställda. Bygget försenades med flera år, vilket tillsammans med anklagelser om ineffektivitet ledde till en häftig politisk debatt i Sverige. Bai Bang heter i dag Vihn Phu.

Text: Ewa Stenberg, Dagens Nyheter, 2 april 2012

Foto: Mats Sandewall

Läs mer om SIFI:s Vietnam projekt