Behovet att följa de global trenderna ökar i Sverige