Emma Berglund får Greve Carl Bernadottes Skogspris

Drivande i arbetet kring hållbart skogsbruk i Bryssel

Emma är generalsekreterare för Europeiska Familjeskogskonfederationen, CEPF. Hon får priset i egenskap av en stark och drivande kraft i Bryssel i arbetet med att förklara vad hållbart skogsbruk är i praktiken.

Axlat ansvaret för enskilda skogsägare i 28 länder

Som ledare för den Europeiska Familjeskogskonfederationen, CEPF, har Emma Berglund axlat ansvaret att tala för 16 miljoner enskilda skogsägare i 28 länder med olika förutsättningarna för skogsbruket. Prisjuryn konstaterar att hon redan efter en begränsad tid som generalsekreterare för CEPF har utvecklat organisationen och nya relationer med markägarorganisationer, skogsindustri liksom tjänstemän och politiker i EUs institutioner i Bryssel.

Konungen delar ut priset

Föreningen Skogen beslutar om mottagare av Greve Carl Bernadottes Skogspris. Emma Berglund tar emot priset ur Kungens hand i samband med Skogsnäringsveckan i april.

CEPFs verksamhet

Grundverksamhet utgår ifrån att verka för gynnsamma förhållanden för ett multifunktionellt och hållbart brukande av skogen, äganderätten och en konkurrenskraftigt skogssektor. Intresset för skogen och skogsägarrörelsen ökar som en del av lösningen att motverka klimatförändringen och att ställa om till ett fossil-fritt samhälle.

Kärnan i CEPFs verksamhet i Bryssel är påverkansarbete. Emmas huvuduppgift är att öka medvetenheten bland EUs beslutsfattare om förutsättningarna och drivkrafterna för familjeskogsbruket, samt hur EUs politik kan hjälpa eller stjälpa dessa.

Generalsekreterarens uppdrag

Som Generalsekreterare leder hon det dagliga arbetet i CEPFs sekretariat, som består av två skogspolitiska rådgivare, en kontors- och kommunikationsansvarig och en trainee utöver henne själv. Emma har också mycket kontakt med medlemsorganisationerna, som är de nationella skogsägarorganisationerna (bland annat LRF Skogsägarna från Sverige) och CEPFs styrelse.

En arbetsvecka i Bryssel

Dagarna fylls av en blandning av möten, jobb framför datorn, kontakt med medlemmar, analyser av lagtexter, workshops, konferenser etc. Bland annat träffar Emma Europaparlamentariker, tjänstemän från Kommissionen eller andra skogliga organisationer i Bryssel och diskuterar hur olika policys påverkar skogsägarna och skogssektorn överlag.

Erfarenheter från arbetet som generalsekreterare

Fokus har varit på att bygga upp och stärka samarbeten mellan CEPF och andra organisationer i Bryssel med gemensamma intressen. Emma framhåller vikten av att skogen har en stark och enad röst för att nå fram till beslutsfattare och nå ut i debatten.

Emmas syn på utvecklingen fram mot 2050

År 2040 närmar vi oss det avgörande målet i Parisavtalet, som säger att mänskliga utsläpp av växthusgaser skall vara i balans med upptag av CO2 efter 2050. Därför tror Emma att vi i framtiden kommer se än mer ökat fokus på skogens unika roll som uppsamlare av växthusgaser. Men hon hoppas att vi runt 2050 är en god bit på väg mot ett biobaserat samhälle där beslutsfattare till fullo förstår att ett aktivt brukande av skogen och användning av skogsråvaran till att ersätta fossilt ger störst klimatnytta i det långa loppet.

Emma avslutar med att peka på att världens befolkning kommer att ha ökat kraftigt fram till 2050, och frågor om effektiv och hållbar användning av jordens resurser kommer att stå i centrum för samhällsdebatten.

 

Foto: Emma Berglund på COP21 i Paris

 

Editor, Fredrik Ingemarson, SIFI