IFAP ersätts av ny global bondeorganisation

LRF har varit aktiva under processen, se deras pressmeddelande

Tillgången på mat och osäkerheten kring världens jordbruksmarknader var viktiga frågor när bondeledare från över 50 länder samlades för att starta en ny världsomspännande bondeorganisation. Svenska LRF är med bland grundarna.

– I en tid när världen och jordbruket står inför utmaningen att producera mer mat på ett hållbart sätt samt bidra till tillväxt, utveckling och minskad fattigdom är det viktigare än någonsin att världens bönder samarbetar och för sin talan gemensamt, konstaterar LRFs vice ordförande Anniqa Nygård, som representerade LRF vid mötet.

Hon ser stora fördelar med en internationell bondeorganisation.

– Vi har så otroligt mycket gemensamt oavsett om vi är verksamma i norra Sverige, i Japan eller på Madagaskar och det blir självklart mer kraft i det vi förmedlar om vi gör det tillsammans.

Bättre lönsamhet

Den nya organisationens syfte är att samla nationella bondeorganisationer och bondekooperativa organisationer och gemensamt arbeta för bättre lönsamhet och levnadsförhållanden för världens bönder, deras familjer och hela landsbygden. Detta är avgörande eftersom böndernas inkomster ofta ligger 50 procent lägre, eller mer, än genomsnittsinkomsten.

Ett annat viktigt mål för organisationen är också att bidra till en säker livsmedelsförsörjning i världen. Efterfrågan på mat väntas öka med i genomsnitt 70 procent fram till 2050. Samtidigt ökar prissvängningarna på världens jordbruksmarknader. En viktig uppgift i detta sammanhang är att bidra till ökad förståelse hos världens regeringar att jordbruket är viktigt och att investeringarna i många länders jordbruk måsta öka.

Säte i Rom

Nästa steg för World Farmers’ Organisation är en stämma senare i år där stadgar ska fastslås, förtroendevalda ska väljas och där de viktigaste framtidsfrågorna ska formuleras. Den nya organisationen kommer att ha sitt säte i Rom.

För mer information

LRF: s hemsida

The united voice of farmers and their co-operatives in the European Union