KSLA besökte Albanien

Albanien genomför en skogsreform med fokus på familjeskogsbruket

KSLA var inbjuden att delta på en konferens ”Forest Policy and Reforms in Albania Towards EU standards”. KSLA:s delegationen bestod av Preses Sara von Arnold, från Kommittén för Internationella Skogsfrågor Bo Carlestål, Björn Merkell (SKS) och Lennart Ackzell (LRF Skogsägarna). Andra svenskar som deltog var bl.a. Esbjörn Andersson (SLU/Skogsmästarskolan), Lennart Ljungman f.d. FAO, Anders Ekbom Gtb Universitet (Focali) och Robert Nygård Sv Amb/SIDA i Tirana.

Sara von Arnold delade ut KSLA medaljong till Miljöminister Fatmir Mediu och ordförande i den Albanska Vetenskapsakademien Prof. Gudar Beqiraj.

Albanien genomför en skogsreform med fokus på familjeskogsbruk men under den kommunala strukturen. Det finns flera allvarliga oklarheter som berör äganderätt/fastighetsregister, relation skogsägarförening och kommunledning, en skogsadministration som ser sig hotad, generellt förbud att sälja virke(!) m.m.

SIDA har Albanien som programland och man bad delegationen föreslå medverkan från svensk sida i den förlängning av pågående projekt som planeras från 2013 och framåt.


Lennarts bildreportage laddar ni hem nedan!

Text och foto: Lennart Ackzell, LRF Skogsägarna