Lyckad restaurering av degraderade marker

IKEA stödjer återskapandet av regnskog

I början av 80-talet fanns inte många träd kvar, men nu börjar det likna regnskog igen.

Bränderna i Indonesien och Malaysia fortsätter och kan om de inte slocknar bli de värsta som drabbat regionen. I ett område som drabbades vid en liknande jättebrand för drygt 30 år sedan har ett projekt med svenska forskare kommit långt med att återskapa den regnskog som tidigare stod där.

SLU koordinerar projektet på Borneo

– Det har börjat bli stora träd, och en del av arterna har börjat ge frö. Förra året kunde vi se att det kommer nya träd från de träd som planterades i början av projektet 1998, säger Ulrik Ilstedt, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och koordinator för projektet i Sabah på den del av Borneo som tillhör Malaysia.

Det var tidigare regnskog i området, men i början av 1980-talet hade många av träden avverkats och efter en storbrand 1982 fanns inte många träd kvar.

80 trädarter planteras

Efterhand kom grönskan tillbaka men då i form av ormbunkar, slingerväxter och vissa snabbväxande träd. För att regnskogen här skulle börja återfå sin forna artrika karaktär med riktigt höga träd skulle det krävas bortåt 100 år, säger Ulrik Ilstedt. Men genom att plantera in träd igen är målet att återskapa den betydligt snabbare än så.

Jämfört med andra planteringsprojekt är det ovanligt många trädarter, cirka 80, som sätts ut. Det är också ovanligt att man följer upp de planterade träden så länge som tio år på det sätt som sker här.

Det börjar likna regnskog

Nu börjar det likna regnskog igen, och bland annat flera arter av apor har börjat komma tillbaka. Men är det självklart att det är bättre att gripa in och styra återväxten än att låta skogen växa upp av sig själv? Skogsbränder i sig är ju inget nytt eller onaturligt.

–  För många av de växter och djur som fanns där från början så är det definitivt bättre, säger Ilstedt.

Det är runt 18 000 hektar, ett område ungefär lika stort som ön Hisingen i Göteborg, som är avsatt för det här skogsrestaureringsprojektet som kallas Sow a Seed.

Reservatet är omgivet av oljeplantager

Projektet är delvis finansierat och initierat av Ikea och familjen Kamprads stiftelse, och görs i samarbete med SLU och den malaysiska staten. Sedan förra året är området också skyddsklassat. Om projektet inte hade drivits här hade det sett annorlunda ut på platsen, menar Ulrik Ilstedt.

– Annars hade det helt klart varit oljepalmer eller snabbväxande trädslag här som eukalyptus eller akaciaträd. Hela området är nu omgivet av oljepalmsplantager, säger Ilstedt.

Regnskog är motståndskraftigt mot bränder

En viktig anledning till att bränderna får en sådan stor utbredning och är så svåra att släcka är den utdikning som gjorts av skogsområden för att omvandla dem till jordbruksmark. På så sätt har marken övergått till torv, som under perioder med lite regn kan bli mycket torra och där elden lätt får fäste och sprider sig nere i marken. Men områden som återställs till regnskog blir också mer motståndskraftiga mot bränder, säger han.

 

Foto: Joakim Jansson

Artikeln och intervjun finner ni på SR:s hemsida.