Megatrender presenteras den 8 juni på KSLA

Rights and Resources Initiative står bakom seminariet och gäster från södra halvklotet och svenska aktörer kommenterar utvecklingen.

”För 20 år sedan kom det några böcker som diskuterade kommande ”megatrends”. En megatrend var att ”Pacific Rim” skulle öka i betydelse. Så har det ju blivit. Men det skrevs också om t ex en ekonomisk boom på 1990-talet, uppkomsten av ”frimarknads-socialism”, ökad roll för kvinnor, religiöst återuppvaknande, biologins kommande tidsålder och individens triumf. Allt av detta har ju inte hänt. Nu tycks det vara ett ökat intresse för att på nytt diskutera kommande trender.

Blue Skies möte på Chatham house i London

Den 3-4 maj hålls i London ett möte med titeln ”Resources, rights, and development in a changing world”. Sten Nilsson är en av ordförandena. Den globala markkonflikten och  BRIC-ländernas (dvs. Brasilien , Ryssland Indien, Kina) kommande roll kommer bland annat att diskuteras. Jag förmodar att energi också dyker upp och att det som hänt i Japan kan påverka diskussionen. En del filosofer och ekonomer börjar också ifrågasätta om tron på ”evig tillväxt” verkligen är realistisk. Förr eller senare lär den diskussionen komma upp även på möten av denna typ.

Uppföljning i Stockholm den 8 juni

Den 8 juni hålls på KSLA ett heldagsseminarium med arbetstiteln ”Global trends – development in a changing world”. Mötet är ett samarrangemang med den amerikanska tankesmedjan Rights and Resources Initiative och inleds med att Sten Nilsson och Andy White (från Rights and Resources Initiative) kommer att diskutera resultatet från Londonmötet och hur olika megatrends kan komma att påverka skogssektorn.

Kommentarer till det som presenteras kommer att ges av speciellt inbjudna gäster från Afrika, Asien och Latinamerika. På många möten av denna typ brukar det ju vara en grupp ”vitingar” som säger kloka (?) saker. Det blir ofta Europafixerat. Det är av stort värde att få höra vad t ex en person från Afrika tycker om det som presenteras. Ofta är u–länningarna trötta på våra kloka idéer.

Representanter från olika svenska aktörer kommer också att diskutera hur de reagerar på de presenterade framtidsbilderna och vad de anser behöver göras. Mötet den 8 juni kan ses som en svensk fortsättning på det möte som hållits i London och som mest handlar om naturresurser. I det ideala fallet skulle vi kunna gå ett steg längre än vad som skett i London.

Vid pennan,

Reidar Persson, ledamot av Kommittén för Internationella Skogsfrågor

Photo: John Foxx