Mingel och bubbel – det var ju trots allt födelsedag!

Copyright Lasse 2010

Den 21 oktober invigdes SIFI med ett välbesökt kick-off-seminarium på KSLA. Kommittén för Internationella Skogsfrågor (KIS) sekretariatets starka styrgrupp med representanter för regeringskansliet, myndigheter, forskning, näring och naturvårdsorganisationer – totalt 14 personer. Tillsammans bildar de Sveriges första skogliga tankesmedja.

När projektledaren öppnade upp hemsidan kändes spänningen i hela salen! Därefter presenterades bland annat tankesmedjans arbetssätt och det dagsfärska nyhetsbrevet.

Här följer lite tankar och kommentarer kring lanseringen.

Tankarna på ett internationellt skogligt sekretariat fick mer konkret form när kommittén besökte Washington för några år sedan, sade KSLAs vd Åke Barklund.

Jag ser SIFI som en bogserbåtsfunktion, sade Lennart Ackzell. En bogserbåt som ser till att den stora skutan ”Skogssverige” kommer framåt och kommer rätt i de stora internationella farvattnen.

På några års sikt är det min förhoppning att SIFI har tre-fyra anställda och tillräckliga resurser för att bidra med kvalificerade omvärldsanalyser kring aktuella skogliga frågor, sade Björn Lundgren.

Testar att skriva in något

SIFI blir ett mycket värdefullt stöd i det arbetet, sade Hans Nilsagård vid jordbruksdepartementet. Det behövs verkligen en svensk oberoende tankesmedja som stöder den svenska skogssektorn. Jag ser framförallt SIFI som en källa till fördjupade analyser – men samtidigt ett skyltfönster mot den svenska skogsnäringen.

Här är lite bilder från lanseringen

Vid seminariet presenterades avslutningsvis en ny publikation från SIFI . Den heter Internationell skogspolicy – en översikt och är skriven av Lisa Holmgren, tidigare SLU, numera konsult.

Den finns översatt på två språk och ni hittar dem här: