Ökat svenskt samarbete med IUFRO

Executive Director Alexander Buck och Development Officer Jan Heino besökte tankesmedjan

IUFROs Executive Director Alexander Buck och Development Officer Jan Heino presenterade sin syn på hur samarbetet mellan Sverige och IUFRO kan utvecklas den 30 augusti på KSLA. På plats fanns tankesmedjan för internationella skogsfrågor (SIFI) och representanter från Skogforsk, SLU och Stockholm stad.

IUFROs Världsskogskongress 2019

Under förmiddagen presenterades även underlaget för en svensk ansökan inför värdskapet till IUFROs Världsskogskongress 2019. Fredrik Ingemarson presenterade bakgrunden till ansökan och Marie Häggström och Clary Rapp från Stockholm Convention Bureau presenterade ett utkast till budgetförslag. Ansökan är brett förankrad och stöds av bland annat IKEA, WWF, Skogforsk, Skogsindustrierna, KSLA och SLU.

En svensk sekundering till IUFRO

Mötet avslutades med att specifikt diskutera hur en svensk sekundering till IUFROs huvudkontor i Wien skulle kunna se ut. IUFRO återkommer med ett detaljerat förslag.

En nationell IUFRO-grupp

I dagsläget saknar Sverige en nationell IUFRO-grupp. Därmed avser SIFI att  skapa en nationell IUFRO-grupp som ett första steg under höstens förberedelser av en ansökan inför IUFRO 2019.

Regeringens ställningstagande

Den 11 september presenterar Fredrik ett utkast till underlag för regeringens ställningstagande om ansökan. Utifrån detta kommer sedan den fortsatta beredningen inom Regeringskansliet att läggas upp.

Presentation av IUFRO

IUFRO (International Union of Forest Research Organisations) är ett globalt nätverk för skogsvetenskapliga forskningssamarbeten. Aktiviteterna spänner över ett antal forskningsområden, allt ifrån forest health, agroforestry till förädling och forest policy. Nedan finner ni Executive Director Alexander Bucks och och Development Officer Jan Heinos presentation av IUFRO med en historisk tillbakablick över samarbeten.

Text och foto: Fredrik Ingemarson, Program Manager SIFI