Finlands nationella skogsstrategi 2025 – en uppdatering

27 maj 2019

Statsrådet fastställde genom ett principbeslut av den 21 februari 2019 den av skogsrådet i december 2018...

Uppdatering av den finska skogspolitiken

27 maj 2019

Den långa traditionen med nationella skogspolitiska program fortsätter i Finland. 

International World Wood Day

21 mar 2019

World Wood Day is an annual event celebrates the importance of wood, appreciates the value of wood,...

Skogsnäringens framtid på spel

26 feb 2019

Vad skall inter­nationella kunder tro när Sverige­ gömmer undan­ kunskap om våra mest värdefulla...

Världens skogar står och faller med Kina

11 feb 2019

Kinas glupande aptit gör att urskogen huggs ner från Sibirien till Kamerun och Amazonas. Nu riktar landet...

Gröna klimatfonden ska bli mer effektiv

16 dec 2018

FN:s Gröna klimatfond bistår fattiga länder i klimatarbetet. Nu ses stadgarna över så att det framtida...

Saknar seriös debatt om avskogning

20 nov 2018

Reidar Persson efterfrågar en saklig diskussion om avskogning och global markanvändning

Green Climate Fund at Paris Peace Forum

15 nov 2018

Co-Chair Lennart Båge presents challenges and opportunities

Living Planet report 2018

1 nov 2018

Mängden vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år! WWFs Living Planet Report 2018 som...

Green Climate Fund invests USD 1 billion

21 okt 2018

For developing country climate action

Nekrolog över svenskt skogsbruk

29 sep 2018

DEBATT. Enligt tidningarnas insändarsidor tycks svensk skogsbruks enda problem vara huruvida skogen ska...

Etiketter