Presentationer från seminarierna om skogen och klimatet

Seminarierna drog fult hus och gav en bra översikt över kolflöden, skogarnas roll och inte minst REDD. Intresset var stort och deltagarna representerade en bred erfarenhet med intresse för skog och klimat. Nedan finner ni presentationerna. Senare under veckan läggs en sammanfattning ut.

Skogbrukets bidrag till ett bättre klimat

Under förmiddagsseminariumet presenterades varför och hur skogen har en viktig roll, varför olika syn på skogens roll i klimatarbetet kan vara beroende på i vilken tidmässig och geografisk skala man närmar sig frågeställningen. Under seminariet delades ett färskt nummer av KSLA:s Tidskrift på samma tema ut.

Sverige och REDD+ inför COP 16 i Cancun

Under eftermiddagen presenterades erfarenheter från Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Mekanismen beskrevs som komplex både tekniskt, ekonomiskt och institutionellt. Därmed är utmaningarna många. REDD är den viktigaste mark- och skogsfrågan som diskuterades under COP 15 i Köpenhamn i december 2009 och den kommer att vara en av de viktigaste frågorna vid COP 16 i Cancun i december 2010.

Önskar ni använda Madelene Ostwalds material måste ni först kontakta Madelene.