Rundabordsamtal med bioenergidelegation från Kanada

Bionenergi stod i fokus under rundabordssamtalen på KSLA. Sverige är bäst i världen på att använda skogen som energikälla. Denna utveckling är marknadsstyrd, men samtidigt en direkt följd av politiska beslut, som koldioxidskatt och gröna elcertifikat. Det fick den kanadensiska studiegrupp som besökte KSLA den 7 september 2010 veta.

I Kanada används i dag knappast några trädbränslen alls – trots att det är ett av världens största skogsländer.

Men frågan har börjat diskuteras och i september besökte en 15-mannadelegation med federala och delstatliga politiker och experter Finland och Sverige. Initiativtagare var Canadian Forest Service, en organisation inom det federala Natural Resources Canada.

Som en punkt arrangerade KSLAs nybildade Sekretariat för Internationella Skogsfrågor (SIFI) ett rundabordssamtal där kanadensarna fick möta ett femtontal svenska experter.

Vi har sannolikt högst andel förnyelsebar energi i världen, berättade Gustav Melin vid SVEBIO. Det beror på att vi har mycket vattenkraft och mycket skogsindustri – massaindustrins returlutar är en viktig förnybara energikällorna. Vi har dessutom ett stort miljöengagemang, och inga inhemska fossila bränslen – och därmed ingen lobbande oljeindustri

Dessutom har vi ett utbyggt system för fjärrvärme – vi kan alltså bygga kombinerade pannor, som ger både el och fjärrvärme. De har en mycket hög verkningsgrad.

Skogen är en gigant i det svenska energisystemet, fyllde Rolf Björheden, Skogforsk, i. Sulfatindustrin och skogsindustrins barkugnar ger tillsammans totalt 85 TWh av de drygt 600 TWh energi som årligen tillförs Sverige. Till detta kommer nu grot, alltså toppar och grenar från slutavverkningar, brännved och småträd från röjningar och gallringar. De ger ytterligare 14 TWh.

Tomas Mörtsell, Norra Skogsägarna och politiskt aktiv i Storumans kommun, berättade om det nya värmekraftverket Biostor. Det ska ta hand om 200 000 kubikmeter massaved och förädla det till el och fjärrvärme. Energieffektiviteten är 98 procent. Han slog också ett slag för Inlandsbanan. Den används nu i allt större utsträckning för att köra skogsbränsle från Norrlands inland till det folkrika Mellansverige.

Vi har omvandlat en gammal massaindustri till ett modernt, högteknologiskt bioraffinaderi, berättade Ola Hildingsson, vd för Domsjöfabriken i Örnsköldsvik. Vår devis är ”vi gör mer av trädet”. Tre megatrender driver oss, sade han. Det är peak oil. Världen kommer att behöva alltmer grön energi, i takt med att oljekällorna sinar. Det är peak water, den förväntade globala bristen på friskt sötvatten. Och så är det peak cotton; alltfler inser att dagens odling av bomull inte är ekologiskt hållbar. En av våra huvudprodukter nu är specialcellulosa. Det används till konstsilke (viskos), som kan ersätta bomull. Andra viktiga produkter är bioenergi och ligninpulver som används i betongtillverkning – det ger starkare betong med mindre insats av cement .

Ni kan vara stolta för er ledande position på skogsbränsleområdet, avslutade Kathleen McFadden, Ontario. Men vad ska vi göra för att komma igång? Vi har billig naturgas, vi kan bygga ut vattenkraften, och vi har en stark oljelobby Hur ska vi kunna övertyga våra politiker om att vi ska satsa på skogsbränslen? Ge oss ett råd.

Det är lobbying som gäller, menade Gustav Melin. Utan ett aktivt politiskt stöd i form av t.ex. koldioxidskatter går det inte att räkna hem en satsning på skogsbränslen. Då blir de för dyra!

Carl-Henrik Palmér, Areca Information AB