SIFI:s 2a nyhetsbrev tar er till Sydamerika

Förutsättningarna för skogsbruk är på många sätt olika Sveriges. Chile brukar i likhet med Sverige lyftas fram som ett gott exempel för deras skogliga reformarbete. Dock är förutsättningarna för skogsbruk på många sätt olika Sveriges. Detsamma gäller i allra högsta grad konflikter i samband med plantageskogsbruk i länder som Brasilien och Uruguay. Stora Enso presenterar också sitt arbete i Sydamerika och Kina med att lösa och förebygga sådana konflikter.

Klimatförhandlingarna

Vidare sammanfattar vi klimatförhandlingarna i Mexico och diskussionerna under skogens dag. Sekretariatet för internationella skogliga frågor har haft en intensiv höst med förberedelser och genomförande av ett klimatseminarium och en karriärdag på akademien. ”Två seminarier om skog och klimat” var titeln på novemberseminariet som genomfördes gemensamt av kommittéerna för skogsskötsel och för internationella skogsfrågor. Av de välbesökta seminarierna framgick att skogen har en central roll i klimatdebatten och att REDD+ är här för att stanna oavsett de hinder som måste lösas längs vägen.

Internationella skogliga karriärvägar

Erfarenheter i Sverige och Finland var utgångspunkten för seminariet om internationella skogliga karriärvägar. Dagen ledde till ett fyrverkeri av personliga karriärbeskrivningar. De mångsidiga inläggen förde frågan framåt både med tanke på individuella jobb och organisationernas agerande. Vårt sista nedslag i nyhetsbrevet blir hos Skogsinitiativet som presenterar sina aktiviteter och sin syn på behovet av sektorövergripande kompetens. Mer utförliga artiklar finner ni på sekretariatets hemsida under nyheter. I detta nummer har Skogsindustrierna kort presenterat effekter för Sverige när de ryska virkestullarna minskar. Vårt marsnummer för 2011 kommer att titta närmare på utvecklingen i Ryssland.

Text: Fredrik Ingemarson

Foto: Embassy of Chile

SIFI nytt 2-2010