SIFI:s 3e nyhetsbrev tar er till Ryssland

”We have significant possibilities for cooperation within forestry,” framförde  Premiärminister Putin vid sitt Sverigebesök den 27 april.

Snabba förändringar i vår omvärld

SIFI:s nyhetsbrev gör några läsvärda nedslag i frågor som påverkar den svenska skogssektorns utveckling. Vi presenterar utvecklingen för trämarknaderna i Nordafrika, Mellanöstern och Japan. Händelserna i just dessa områden har dominerat nyhetsflödet under de senaste månaderna. Effekterna av utvecklingen visar på vikten för skogssektorn att följa de stora händelseförloppen i världen. Förändringarna går allt snabbare rörande t ex demografiska faktorer, råvaruflöden och teknikutveckling. Livsmedelspriset i Tunisien har uppenbarligen en direkt påverkan på virkespriset i Norrland!

Tema Ryssland

Putins uttalande visar på medvetenheten om samarbetsmöjligheterna som finns inom skogssektorn mellan Sverige och Ryssland. Detta nummer har tema Ryssland. Vi tittar närmare på utvecklingen fram till 2020 och belyser landets utmaningar. De ryska professorerna Alexander Alekseev och Andrey Selikhovkin presenterar två scenarier för den ryska utvecklingen som låg till grund för 2008 års skogspolitik. Dr. Mats Nordberg utgår från sin forskning och sin mångåriga erfarenhet från arbete i Ryssland när han plockar ut fem utmaningar för landet. Indulis Kovisārs redogör för orsakerna till att Latvijas Finieris har stoppat importen från Ryssland. I den sista temaartikeln presenterar skogsdirektör Elena Kulikova WWF:s syn på utvecklingen.

UNFF

Dr. Lennart Ackzell ger sin syn på UNFF-mötet i New York där det internationella skogsåret 2011 lanserades. Departementsrådet Anders Lönnblad blickar sedan fram mot kommande UNFF-möten. Vårt sista nedslag i nyhetsbrevet handlar om ett samarbete med den amerikanska tankesmedjan Rights and Resources Initiative som mynnar ut i ett seminarium om megatrender den 8 juni här på akademien.

Innehåll SIFI-nytt – Nr 3 – 2011:

 •  MODERNA BÖCKER IFRÅGASÄTTER BISTÅNDET
 • TRÄMARKNADEN I NORDAFRIKA, MELLANÖSTERN OCH JAPAN
 • THE DEVLOPMENT OF THE RUSSIAN FOREST SECTOR BY 2020
 • UTBILDNINGSSAMARBETE MED RYSKA UNIVERSITET
 • UTMANINGAR FÖR RYSKT SKOGSBRUK
 • RESTRICTIONS FOR RUSSIAN EXPORT
 • SVENSKT-RYSKT FORSKNINGSSAMARBETE
 • WWF´S VIEW ON THE RUSSIAN DEVELOPMENT
 • UNFF9 I NEW YORK
 • SKOGSKONVENTIONEN OCH UNFF10
 • MEGATRENDER PRESENTERAS PÅ KSLA DEN 8 JUNI
 • KALENDARIUM