Sverige rekommenderas att studera skogsbrandskydden i Nordamerika