Vikten av att bygga upp en lokal marknad för bönderna