Erfarenheter från Vietnam

Här samlar vi information rörande erfarenheter från biståndsarbete i Vietnam Globalt har skogsfrågorna blivit högaktuella igen inom utvecklingsbiståndet efter 15 år av relativt ointresse bland givare och mottagare. Klimatdebatten har i hög grad bidragit till detta. Åter aktuellt med planteringar … Fortsätt läsa Erfarenheter från Vietnam