Bai Bang i Vietnam – vikten av att bygga upp en lokal marknad för bönderna