Destructive Storms in European Forests: Past and Forthcoming Impacts

European Forest Institute (EFI) har på uppdrag av EU-kommissionen tagit fram denna sammanställning över erfarenheter från stormar i Europa. Fler än 130 separata stormar som orsakat märkbara skador på europeiska skogar under de senaste 60 åren har identifierats. Rapporten innehåller klassificering av stormar, bidragande faktorer, trender och samordningsbehov.