Global framtida efterfrågan på och möjligt utbud av virkesråvara – Rapport 4•2015