Sammanfattning av det skogliga biståndet så här långt