Skogssektorn i Kina

Rapporten nedan bygger i huvudsak på projektarbeten gjorda av årskurs 2012/2014 som förberedelse till resan till Kina 2013. Rapporten ger en lättillgänglig bakgrundsinformation om Kinas kultur, ekonomi, politik, handel och företagande. I de därpå följande kapitlen redogörs för skogsresurser, mark- och skogskonflikter, efterfrågan och produktion av bioenergi, sågade trävaror, träbaserade skivor samt slutligen papper, kartong och pappersmassa.

Skogssektorn i Kina