Swedish-African forest relations

Mellan 1970-2010 tillbringades över 1200 personår i Afrika, men antalet har minskat under det senaste deceniet. B. Lundgren, R. Persson och Sten Norén sammanfattar historiken och presenterar bland annat en sammanställning över de personer som arbetat i Afrika.