The global forest land-use change from 1990 to 2005

Enligt den globala fjärranalysundersökningen var skogsarealen i världen 3,69 miljarder hektar 2005, vilket motsvarar 30 procent av jordens totala landyta.

Den nya undersökningen beräknar takten på avskogningen till i genomsnitt 14,5 miljoner hektar om året mellan 1990 och 2005, vilket är i linje med tidigare bedömningar. Avskogningen sker framförallt i tropikerna och beror till stor del på omvandling av tropisk skog till jordbruksmark.

Å andra sidan visar studien att nettoförlusten av skogsmark mellan 1990 och 2005 inte var lika stor som förut antagits. Förklaringen är att skogsmarkens utbredning ökat mer än de tidigare uppskattningarna visat.