National Forest Strategy of Finland 2025

3 sep 2019

New expectations and needs challenge the forest sector as a whole to reform and, at the same time, offer...

Finlands nationella skogsstrategi 2025 – en uppdatering

27 maj 2019

Statsrådet fastställde genom ett principbeslut av den 21 februari 2019 den av skogsrådet i december 2018...

Uppdatering av den finska skogspolitiken

27 maj 2019

Den långa traditionen med nationella skogspolitiska program fortsätter i Finland. 

Snäv debatt om skogssektorns utveckling i Sverige

16 apr 2013

Omvärldsanalytiker Jakob Donner-Amnell reflekterar utifrån nedläggningarna i Finland

Internationella färdigheter inom den skogliga utbildningen

24 mar 2011

Samarbetet mellan Sverige och Finland fortsätter med ett seminarium den 4 maj i Helsingfors.

Etiketter