African-Swedish collaboration programme on Sustainable Forest Management

31 okt 2011

Final report on the planning phase of the project This report contains the outcomes of the planning phase...

Skog – en möjlig lösning i kampen mot hungern

28 okt 2011

Mat och ekosystemtjänster från skogen kan trygga livsmedelsförsörjningen i fattiga länder

Norrköpingsprotokollet för REDD+

25 okt 2011

Dessa rekommendationer är baserade på resultatet av en workshop som hölls i Norrköping 21 mars 2011....

Restaurering av förstörda marker leder till uthållig användning

25 okt 2011

Rehabilitering av degraderade marker har en enorm ekonomisk och agroekologisk potential

SIFI:s femte nyhetsbrev – tema bistånd

21 okt 2011

Genomlysningen, Vietnam, REDD+, Restaurering, Food, Fibre and Fuel, Kalendarium m.m.

Wildlife Wood Project Manager in Cameroon

17 okt 2011

The Zoological Society of London has a vacancy for the role of project manager

LEARNING FROM NORWAY– A REVIEW OF LESSONS LEARNED FOR REDD+ DONORS

7 okt 2011

This report aims to provide potential REDD+ donors with an analysis of a number of factors to take into...

Effektivare användning av mark – ett krav när land blir bristvara

7 okt 2011

Nils Lindstrand från Green Industry lyfter fram några aspekter från markbristseminariet

Etiketter