Världens skogar står och faller med Kina

11 feb 2019

Kinas glupande aptit gör att urskogen huggs ner från Sibirien till Kamerun och Amazonas. Nu riktar landet...

Southern plantations: "Just a shooting star"

12 jun 2014

says Mr. Petri Lehtonen, Senior Partner in the consulting company Indufor

Skogssektorn i Kina

6 feb 2014

Skogsindustriella ekonomistudenter har besökt Kina

International cooperation and the tenure reform in China

2 feb 2012

The international fellow Mrs. Shen is visiting Sweden

Stora Enso och markkonflikter

12 jan 2011

Heikki Rissanen, Senior Vice President Stora Enso, presenterar lärdomar från trädplantager i Brasilien,...

Report on Stora Enso land acquisition practices in Southern China

12 jan 2011

Rapporten är framtagen av Rights and Resources Initiative (RRI) och innehåller rekommendationer för hur...

Kineser tar till sig den svenska skogsbruksmodellen

8 nov 2010

En delegation med skogliga forskare från Shejiang besökte KSLA den 8 november.

Etiketter