Uncover the potential for 2050

25 jan 2024

At the Round Table discussion on 16th of January, Professor Sten B. Nilsson delivered a compelling...

Global Risks Report 2021 – 16th Edition

1 feb 2021

The Global Risks Report 2021 share the results of the latest Global Risks Perception Survey (GRPS),...

National Forest Strategy of Finland 2025

3 sep 2019

New expectations and needs challenge the forest sector as a whole to reform and, at the same time, offer...

Finlands nationella skogsstrategi 2025 – en uppdatering

27 maj 2019

Statsrådet fastställde genom ett principbeslut av den 21 februari 2019 den av skogsrådet i december 2018...

Uppdatering av den finska skogspolitiken

27 maj 2019

Den långa traditionen med nationella skogspolitiska program fortsätter i Finland. 

Världens skogar står och faller med Kina

11 feb 2019

Kinas glupande aptit gör att urskogen huggs ner från Sibirien till Kamerun och Amazonas. Nu riktar landet...

Saknar seriös debatt om avskogning

20 nov 2018

Reidar Persson efterfrågar en saklig diskussion om avskogning och global markanvändning

Green Climate Fund at Paris Peace Forum

15 nov 2018

Co-Chair Lennart Båge presents challenges and opportunities

Nekrolog över svenskt skogsbruk

29 sep 2018

DEBATT. Enligt tidningarnas insändarsidor tycks svensk skogsbruks enda problem vara huruvida skogen ska...

Skogsindustrins nya produkter kräver sin tid

9 apr 2018

Jan Heino konstaterar att vägen till en omvandlad och mångsidig skogsindustri är lång och fylld av utmaningar.

Etiketter