The global forest and tree-cover situation in 2020

24 mar 2021

Reports about the forest cover shows that the truth can be explained in many ways. This report clears up...

Den globala avskogningen – i går, i dag och i morgon

23 jan 2018

Reidar Persson sammanfattar tro och vetande kring avskogning i en ny rapport. 

Russia, Portugal and the Commission visit Sweden

22 mar 2012

A seminar about the European forest policy game

Nettoförlusten av skogsmark har överskattats

5 dec 2011

FAO:s nya fjärranalysstudie visar att så var fallet mellan 1990 och 2005

The global forest land-use change from 1990 to 2005

5 dec 2011

Enligt den globala fjärranalysundersökningen var skogsarealen i världen 3,69 miljarder hektar 2005,...

Etiketter