Implementering av SDGs i Sverige

24 maj 2018

Prof. Jeffrey Sachs menar att hållbar utveckling inte är svår att åstadkomma

Stockholm applies for the IUFRO World Congress 2024

20 okt 2016

The World Congress, attracts 3 – 5000 participants from all over the world

Dansk oro för svensk skogsindustri

24 maj 2013

Det finns ett skogsindustriellt glapp i Sverige

Snäv debatt om skogssektorns utveckling i Sverige

16 apr 2013

Omvärldsanalytiker Jakob Donner-Amnell reflekterar utifrån nedläggningarna i Finland

Ökat svenskt samarbete med IUFRO

7 sep 2012

Executive Director Alexander Buck och Development Officer Jan Heino besökte tankesmedjan

Swedish research and innovation

21 aug 2012

Swedish strategies and processes on research and innovation are dependent on EU-wide policies and funding...

"Life is what happens while we are making other plans"

3 dec 2010

Ett potpurri av individuella karriärer presenterades och förutsättningarna för en internationell karriär...

Mingel och bubbel – det var ju trots allt födelsedag!

29 okt 2010

Den 21 oktober invigdes SIFI med ett välbesökt kick-off-seminarium på KSLA.

Etiketter