Världens skogar står och faller med Kina

11 feb 2019

Kinas glupande aptit gör att urskogen huggs ner från Sibirien till Kamerun och Amazonas. Nu riktar landet...

Nekrolog över svenskt skogsbruk

29 sep 2018

DEBATT. Enligt tidningarnas insändarsidor tycks svensk skogsbruks enda problem vara huruvida skogen ska...

Återbesök i Bai Bang

8 aug 2016

Privatisering av statliga företag skapar osäkerhet för skogssektorn i Vietnam

Global framtida efterfrågan på och möjligt utbud av virkesråvara – Rapport 4•2015

15 apr 2015

Vilken efterfråge- och utbudssituation kan svensk skogssektor tänkas möta i framtiden? I rapporten...

State of the World's Forests 2014 – Key findings

9 sep 2014

The FAO report – State of the World’s Forests – systematically presents available data on...

State of the World's Forests 2014

9 sep 2014

Enhancing the socioeconomic benefits from forests Across the world, forests, trees on farms, and...

Uses of trees and forests in Africa

5 sep 2014

Most of the forest functions are provided by Africa’s dry forests.

Unreliable statistics on Forests in Africa

22 aug 2014

Dr. Björn Lundgren shares his valuable experiences in a series of articles

Southern plantations: "Just a shooting star"

12 jun 2014

says Mr. Petri Lehtonen, Senior Partner in the consulting company Indufor

Skogssektorn i Kina

6 feb 2014

Skogsindustriella ekonomistudenter har besökt Kina

Etiketter