Återbesök i Bai Bang

8 aug 2016

Privatisering av statliga företag skapar osäkerhet för skogssektorn i Vietnam

Promising prospects for agroforestry in Vietnam

1 maj 2014

ACIAR and the World Agroforestry Centre are trialling different systems

Bai Bang i Vietnam – vikten av att bygga upp en lokal marknad för bönderna

6 nov 2013

Syftet med rapporten var att beskriva a) vad i utvecklingen i Bai bang som lett till att få konflikter...

Lessons learned from Bai Bang

7 aug 2013

 Prof. Reidar Persson put forward the importance of farmes own initatives

Etiketter