Nätverket för resursbasutveckling

Nätverket för resursbasutveckling har till uppgift att löpande och systematiskt analysera och kvantifiera det kort- och långsiktiga behovet av nordisk internationell skogskompetens, samt att befrämja och stödja åtgärder för att möta detta behov.

Målsättningar för nätverket för resursbasutveckling

  • Identifiera omvärldsfrågor som har betydelse för kompetensbehovet.
  • Föreslå åtgärder som behöver och kan koordineras, och hur berörda nätverksdeltagare kan samarbeta för att utveckla resursbasen.
  • Verka för ökad finansieringen av fler JPOs, BBEs, MFS och YKs, framförallt från Sida .
  • Verka för sekondering av fler personer till viktiga institutioner som CIFOR, FAO, EU, WB, ITTO, WRI, IUCN, m.fl.
  • Föreslå hur man bäst fångar upp JPOs, BBEs, MFS och YK efter avslutade uppdrag.
  • Få till stånd en effektivare förmedling av internationella praktikplatser och examensarbete till studenter.
  • Främja ökad delaktighet från den nordiska skogsnäringen i internationella processer och dimensioner, t.ex. med hjälp av utbildning, utbyten och ett meriteringssystem som befrämjar internationella erfarenheter.
  • Stödja SLUs och SKSs fortsatta internationalisering.