Den rådgivande gruppen

En rådgivande grupp säkrar verksamhetens fortsatta tyngd och trovärdighet både i Norden och internationellt. Initialt består gruppen av ett tiotal personer som är seniora, fristående experter med avsevärd internationell erfarenhet och högt anseende. Gruppen bistår med synpunkter och råd, och står dessutom till förfogande för att hjälpa till att utföra uppdrag för SIFI.  Följande personer ingår i den rådgivande gruppen: Lisa Sennerby Forsse, Fredrik Ingemarson, Knut Øistad, Lisa Holmgren, Lennart Båge, Sten Nilsson, Åke Barklund, Jan Heino, Björn Lundgren, Jonas Rönnberg, Reidar Persson.  Tankesmedjans basresurs för analys och aktiviteter kompletteras också med ett antal konsulter med kapacitet att utföra policy och ekonomiska analyser.

Anders Portin

M.Sc. in Forestry and Nature Conservation - expert on forest policy and international cooperation E-post: anders.portin@om.fi Hemsida: https://www.sifi.se

Barklund, Åke

M.Sc. Forestry - expert on wood industry corporations E-post: aake.barklund@telia.com Hemsida: https://www.sifi.se

Heino, Jan

M.Sc. in Forestry and Nature Conservation - expert on forest policy and international cooperation E-post: janerikheino@gmail.com Hemsida: https://www.sifi.se

Holmgren, Lisa

PhD in global forest policy – expert on forest issues in global policy for sustainable development E-post: lisa@sorbusintermedia.se Hemsida: www.sorbusintermedia.se

Ingemarson, Fredrik

PhD in forest policy and management - Program Manager for the Think Tank for International Forestry Issues (SIFI) E-post: cfi.konsult@gmail.com Tele: 070-2908519 Hemsida: https://www.sifi.se

Knut Øistad

M.Sc. Forestry from University of Life Sciences, Norway and University of Minnesota, MN - Expert on Forest policy, Climate change and International cooperation E-post: knut.oistad@nibio.no Tele: (+47) 90537767 Hemsida: www.nibio.no

Lennart Båge

Ambassador (Ret.) - expert on International Cooperation in Development, Development Finance and Climate Change E-post: lennart.bage@gmail.com

Lisa Sennerby Forsse

Adj. Professor - expert on plantation forestry, capacity building and environmental aspects of different land uses E-post: lisasennerbyforsse@gmail.com Hemsida: https://www.sifi.se

Louise von Ehrenheim

M.Sc. in Forestry and Business Administration - expert on international market dynamics of wood based products and responsible sourcing E-post: louise.von.ehrenheim@inter.ikea.com

Lundgren, Björn

PhD in Forest Ecology and Soils - expert on forest policy and institutional capacity building in Africa E-post: bjorn.lundgren@ekman.se Tele: 070-363 7201 Hemsida: https://www.sifi.se

Nilsson, Sten

Professor - expert on boreal forests policy and global forest sector analysis E-post: stenbnilsson@gmail.com Hemsida: https://www.sifi.se

Persson, Reidar

Professor - expert on international forestry and capacity building E-post: reidar.persson@slu.se Tele: 08-758 5401 Hemsida: https://www.sifi.se

Rönnberg, Jonas

PhD in Forestry - expert on international relations between government agencies and business E-post: jonas.ronnberg@slu.se Tele: 0706-727 643 Hemsida: https://www.slu.se