Rådgivande grupp

En rådgivande grupp säkrar verksamhetens fortsatta tyngd och trovärdighet både i Norden och internationellt. Initialt består gruppen av ett tiotal personer som är seniora, fristående experter med avsevärd internationell erfarenhet och högt anseende. Gruppen bistår med synpunkter och råd, och står dessutom till förfogande för att hjälpa till att utföra uppdrag för SIFI.  Följande personer ingår i den rådgivande gruppen: Lisa Sennerby Forsse, Fredrik Ingemarson, Knut Øistad, Lisa Holmgren, Lennart Båge, Sten Nilsson, Åke Barklund, Jan Heino, Björn Lundgren, Jonas Rönnberg, Reidar Persson.  Tankesmedjans basresurs för analys och aktiviteter kompletteras också med ett antal konsulter med kapacitet att utföra policy och ekonomiska analyser.