Om webbplatsen

Personuppgifter

Hur personuppgifter får hanteras regleras av PUL, Personuppgiftslagen. Om du registrerar dig att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller väljer att kontakta oss kommer vi att behöva spara dina personuppgifter som du skickar till oss. De lagras säkert och är tillgängliga bara för de personer som skickar ut nyhetsbrevet eller kommer svara på ditt ärende. Vi använder inte dina personuppgifter i andra sammanhang.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator efter att du besökt en webbsida. Det finns två typer av cookies. Den ena lagras under en längre tid och håller bland annat reda på när du senast besökte webbplatsen. Den andra (kallad sessionscookie) lagras enbart temporärt i datorns minne och försvinner när du stänger webbläsaren. Om du vill kan du själv ställa in i din webbläsare att du inte vill lagra några cookies. Lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft 2003, säger att du som besökare ska få information om en hemsidas cookies och vad dessa används till. På SIFIs hemsida lagras enbart sessionscookies, som försvinner när du stänger webbläsaren.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder varaktiga cookies (textfiler som placeras i er dator) för att kunna analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbplatsen (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen för den som innehar webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet.

Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbplats, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.