Norrköpingsprotokollet för REDD+

25 okt 2011

Dessa rekommendationer är baserade på resultatet av en workshop som hölls i Norrköping 21 mars 2011. Workshopens syfte var att diskutera fram förslag för hur Sverige (dvs Sida och övrigt svenskt bistånd) kan hantera REDD+1 framöver – strategiskt och praktiskt. De ca trettio deltagarna representerade Skogsstyrelsen, Sida, KSLA, konsultföretag, forskarsamhället och NGOs.