Nyhetsbrev

Tanken med SIFI:s nyhetsbrev är att återge några läsvärda nedslag i frågor som påverkar den svenska skogssektorns utveckling idag eller i framtiden.

SIFI:s’ eighth newsletter – The transformation process in Canada and Sweden

Canada and Sweden are boreal developed countries, characterized by coniferous forests dominating the forest landscape and rural communities that are heavily dependent on forestry and forest industry. The forest sectors are currently going through transformations driven by increased competition from producers in the southern hemisphere, declining markets for some traditional products, increased biomass competition and rapid high-tech developments to mention a few.

However, there are also major differences between the two countries; in scales, ownership, tenure pattern, forest management concepts, silvicultural systems, structure of industry, nature of investments and involvement of government and non-governmental organizations.

The 8th issue of SIFI:s newsletter summarises the 28th May 2012 conference on the transformation of the Canadian forest sector and Swedish experiences. The conference identified important issues needing attention during the intense process of transformation. The closing session showed that the future of the forest sector in the Northern hemisphere is dependent on who the sector will take as a partner and how innovative that partnership will be.

SIFI:s´ seventh newsletter – The forest policy processes in Europe

No fewer than four forest policy processes that call for our attention have been launched in Europe during the past five years –Forest Europe, the European Commission Green Paper, the revision of the EU Forest Strategy and most recently the International Negotiating Committee (INC) for a legally binding agreement on forests in Europe. These processes will influence forestry in Sweden and other countries, regardless of whether we take part or not!

The 7th issue of SIFI:s newsletter summarizes the presentations from the seminar on 30th March about the development on the European level. The interconnection with the global level is added by Senior adviser Astrid Bergqvist and Former Deputy Director-General Ulf Svensson by placing the seminar in a historical context.

This newsletter sheds light on the driving forces and catch the essence of the challenges in different parts of Europe. Oour neighbouring countries view (Portugal and Russia) upon the processes in Europe are particularly valuable.

SIFI:s´ sixth news letter – Land acquisition

Land acquisition is in its modern form known as “land grabs”, an emotive term which reflects the concern the issue has raised; or “farmland investment” for more informed audiences. Against this backdrop KSLA organised two related seminars during the autumn of 2011 on the need for food, fibre and fuel. In this newsletter several distinguished international names and Swedes with broad experience highlight the challenges.

This newsletter also presents lessons learned from Vietnam, summarizes the climate meeting in Durban and ends up by depicting the European forest policy development.

SIFI:s femte nyhetsbrev reflekterar över utvecklingsarbetet

SIFI:s femte nyhetsbrev börjar med att genomlysningen av tankesmedjans arbete presenteras. Vidare kan ni läsa om behoven av att utveckla nya verktyg för att hantera våra naturresurser på ett uthålligt sätt. Några av våra mest erfarna personer inom skogligt bistånd reflekterar kring utvecklingsarbetet. Uthålligt ekonomiskt brukande lyfts fram av många utvecklingsländer, men det finns många frågetecken kring REDD. Slutligen presenteras bland annat en utmaning rörande restaurering av degraderade marker med siktet inställt på Rio samt Norrköpingsprotokollet med syftet att ta fram förslag för hur Sverige bör hantera REDD +.

SIFI:s´ fourth news letter – Mega trends

In early May, the American think tank the Rights and Resources Initiative (RRI) organized a Blue Skies meeting in London at Chatham House with leaders and thinkers from all over the world. They discussed trends related to natural resources globally which are under stress from rising consumption and unsustainable production practices. The outcome of that meeting was the starting point for the seminar in Stockholm, co-organized by RRI and the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA ), presented in this issue. The international speakers represented PRISMA in Latin and South America, the African Forest Forum and the World Agroforestry Centre in Asia. The Swedish stakeholders were represented at the very highest level.

In this issue we also follow the sixth Forest Europe conference in Oslo as well as the climate negotiating session in Bonn. Our last contribution reconnects to the development in Chile, where Prime Minister Reinfeldt visited and signed a memorandum of understanding on forest management. Sit back in the hammock and let the mega trends and the super-cycle guide you. A system way of thinking seems necessary and the future will let us know how successful the management of the natural resources will be, given the urgency and complexity of current developments.

SIFI:s tredje nyhetsbrev har tema Ryssland

Vi presenterar utvecklingen för trämarknaderna i Nordafrika, Mellanöstern och Japan, samt tittar närmare på utvecklingen i Ryssland fram till 2020 och belyser landets utmaningar. De ryska professorerna Alexander Alekseev och Andrey Selikhovkin presenterar två scenarier för den ryska utvecklingen som låg till grund för 2008 års skogspolitik. Dr. Mats Nordberg utgår från sin forskning och sin mångåriga erfarenhet från arbete i Ryssland när han plockar ut fem utmaningar för landet. Indulis Kovisārs redogör för orsakerna till att Latvijas Finieris har stoppat importen från Ryssland. I den sista temaartikeln presenterar skogsdirektör Elena Kulikova WWF:s syn på utvecklingen.

Dr. Lennart Ackzell ger sin syn på UNFF-mötet i New York där det internationella skogsåret 2011 lanserades. Departementsrådet Anders Lönnblad blickar sedan fram mot kommande UNFF-möten. Vårt sista nedslag i nyhetsbrevet handlar om ett samarbete med den amerikanska tankesmedjan Rights and Resources Initiative som mynnar ut i ett seminarium om megatrender den 8 juni här på akademien. Längst ned på sidan finner ni nyhetsbreven för 2011.

SIFI:s andra nummer av nyhetsbrevet tar er till Sydamerika

Chile brukar i likhet med Sverige lyftas fram som ett gott exempel för deras skogliga reformarbete. Dock är förutsättningarna för skogsbruk på många sätt olika Sveriges. Detsamma gäller i allra högsta grad konflikter i samband med plantageskogsbruk i länder som Brasilien och Uruguay. Stora Enso presenterar också sitt arbete i Sydamerika och Kina med att lösa och förebygga sådana konflikter.

Vidare sammanfattar vi klimatförhandlingarna i Mexico och  presenterar svenska och finska erfarenheter rörande internationella skogliga karriärvägar. Vårt sista nedslag i nyhetsbrevet blir hos Skogsinitiativet som presenterar sina aktiviteter och sin syn på behovet av sektor-övergripande kompetens. I detta nummer har Skogsindustrierna kort presenterat effekter för Sverige när de ryska virkestullarna minskar. Vårt marsnummer för 2011 kommer att titta närmare på utvecklingen i Ryssland. Längst ned på sidan finner ni nyhetsbreven för 2010.

SIFI:s första nummer av nyhetsbrevet reflekterar över Kinas enorma råvarubehov

Sitt ned en stund, kanske i den svenska älgskogen, och reflektera över Kinas enorma framtida råvarubehov tillsammans med professor Xu Jintao från Peking University. Eller läs om svensk-afrikanska samarbeten och om internationella möten på Sida om skoglig samhällsstyrning.  Jan Heino från finska jord och skogsbruksministeriet delar också med sig av sina synpunkter om möjligheterna med ett samarbete mellan Sverige och Finland kring kompetensfrågor.

Passa på att lämna in synpunkter på nyhetsbrevet inför decembernumret. Vårt mål är att nyhetsbrevet tillsammans med hemsidan ska vara ett forum för att utveckla den svenska skogssektorn, gärna genom diskussioner, men inte debatt, i akademiens anda. I vårt nästa nyhetsbrev, som kommer ut före jul, gör vi bland annat ett nedslag i Sydamerika.