Global framtida efterfrågan på och möjligt utbud av virkesråvara – Rapport 4•2015

15 apr 2015

Vilken efterfråge- och utbudssituation kan svensk skogssektor tänkas möta i framtiden? I rapporten redovisas en förenklad analys på global nivå av framtida efterfrågan på och möjligt utbud av virkesråvara. Analysen byggs främst av sammanställd statistik, modeller av framtida möjlig efterfrågan och utbud samt diskussioner om väsentliga drivkrafter/faktorer.