Report on Stora Enso land acquisition practices in Southern China

12 jan 2011

Rapporten är framtagen av Rights and Resources Initiative (RRI) och innehåller rekommendationer för hur Stora Enso bör arbeta vidare med sina markförvärv i södra Kina.