Utveckling av den svenska resursbasen för skogligt internationellt arbete