IUFRO World Congress 2019

5 jul 2013

IUFRO:s styrelse har nu beslutat vilket land som skall vara värd för kongressen Sverige nådde finalen den 10-11 juni 2013 i Costa Rica för ansökan till IUFRO World Congress 2019.

Platsbesök i Stockholm

Representanter för IUFRO:s huvudkontor utförde platsbesök under april hos utvalda budgivningsländer och utarbetat en detaljerad skriftlig rapport till styrelsen. Stockholm bjöd på strålande solsken. Delegationen togs emot på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), mötte kommunfullmäktiges ordförande i Stadshuset och guidades runt på Stockholmsmässan.

Sverige valdes ut för den slutliga presentationen

Följande anbud inbjöds att presentera sina bud under IUFRO styrelsemöte i San José:

  • Stockholm, Sverige
  • Curitiba, Brasilien
  • Freiburg, Tri-Nation Region

Vid styrelsemötet i San José presenterades varje anbud under en halvtimme och ordningen på presentationerna bestämdes genom lottning. Efter varje presentation ställde styrelsemedlemmarna klargörande frågor. Rektor Lisa Sennerby Forsse och Dr Fredrik Ingemarson representerade Sverige. Presentationen inleddes med en videofilm som presenterade Sverige från norr till söder med nedslag kring Stockholm, forskning och Skogsbruk. Vi fick också möjlighet att visa upp den fina logga (se ovan) som SLU tagit fram inför ett eventuellt värdskap.

En utomordentligt konkurrensutsatt anbudsförfarande

Presentationerna följdes av en allmän diskussion utifrån kriterierna i budgivningsreglerna. Styrelsen konstaterade att det stora antalet inkomna anbud hade resulterat i en utomordentligt konkurrensutsatt anbudsförfarande. Styrelsen bekräftade den jämna och höga kvaliteten på alla tre utvalda bud och uttryckte sin uppriktiga uppskattning för de fina insatser som gjorts för att förbereda och presentera anbuden för styrelsen.
Styrelsen noterade betydande skogsbruk i alla tre utvalda länder/regioner, liksom det breda stödet hos industrin, forskarsamhället och beslutsfattarna. De ekonomiska åtagandena och de planerade bidragen till IUFRO var starka från samtliga finalister. Vidare noterades att de föreslagna värdstäderna och dess arenor uppfyllde de angivna kraven. Styrelsen uppskattade också de väl förankrade och genomarbetade förslagen på exkursioner som presenterades.

Kriterierna för geografisk region vägde tyngst

Det påpekades att världskongressen aldrig hållits i den latinamerikanska regionen, och att kriterierna för geografisk region väger tungt. Vidare är antalet IUFRO medlemmar och styrelsemedlemmar från Latinamerika proportionellt lägre än i andra regioner. Därmed skulle en tilldelning av kongressen till Brasilien ge en strategisk möjlighet att stärka IUFRO:s samarbete med Latinamerika. Styrelsen beslutade därmed att rekommendera IUFRO:s Internationella råd att välja Curitiba, Brasilien, som värd för IUFRO World Congress 2019.

Svensk Vice President

IUFROs styrelse valde under mötet i Costa Rica in Professor Björn Hånell som Vice President 2014-2019. Fram till nästa Världskongress i Salt Lake City sitter Björn i IUFRO:s styrelse i form av koordinator för IUFRO Division 1 Silviculture. Sedan tidigare sitter även Assoc. Professor Daniela Kleinschmit i IUFROS styrelse i form av koordinator för IUFRO Division 9 Forest Policy and Economics.

 

Sverige har visat upp sin styrka internationellt

Sveriges skogssektor, Stockholm stad och SLU har med hjälp av ansökningsprocessen fått en utmärkt marknadsföring och visat upp sin styrka internationellt. SLU har visat att de tillhör de allra starkaste universiteten inom naturresursförvaltning. Vi har nu lagt en utmärkt grund för att gå vidare med framtida ansökningar som t ex FAO:s World Forest Congress (WFC). De Boreala skogarna spelar en avgörande roll för framtidens klimatutmaningar. De innehåller lika mycket kol som de temporala och tropiska skogarna tillsammans.

 

Welcome to Sweden 720p 0db

Presentation Sweden IUFRO 2019 FI

 

Slutligen vill vi tacka alla er som stötta processen och sett till att visa upp Sverige från sin bästa sida!

 

Rektor Lisa Sennerby Forsse

Dr Fredrik Ingemarson