The global forest and tree-cover situation in 2020

24 mar 2021

Reports about the forest cover shows that the truth can be explained in many ways. This report clears up...

Världens skogar står och faller med Kina

11 feb 2019

Kinas glupande aptit gör att urskogen huggs ner från Sibirien till Kamerun och Amazonas. Nu riktar landet...

Den globala avskogningen – i går, i dag och i morgon

23 jan 2018

Reidar Persson sammanfattar tro och vetande kring avskogning i en ny rapport. 

Återbesök i Bai Bang

8 aug 2016

Privatisering av statliga företag skapar osäkerhet för skogssektorn i Vietnam

Farms vs. forests at the landscape scale

14 mar 2016

Forests are being converted into agricultural land throughout the tropics, from Borneo to the Congo Basin.

Etiketter